Close

4(1)a and 4(1)b of Right to information act of Sericulture training Institute, Ramanagara District

4(1)a and 4(1)b of Right to information act of Sericulture training Institute, Ramanagara District 

 

Deputy Director of Sericulture(ZP), Ramanagara 4(1)a       4(1)b
 Chanapattana 4(1)a       4(1)b

 

SL.NO TALUK NAME VIEW/DOWNLOAD
1 Chanapattana  view
2 Magadi

view                     ADSMagadi                 GCM VGD         TSC VGD            TSC Kalya        TSC Magadi