ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು

ಮೈಸೂರು_ಪಾಕ್

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 12/06/2019

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮೊದಲ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅಡಿಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಅಡುಗೆ ಹೆಸರಿನ ಕಾಕಾಸುರ ಮಾದಪ್ಪ.ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ IV ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮದಪ್ಪನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕ್ (ಅಥವಾ ಪಾಕ , ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಸಿಹಿ’ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ […]

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ