ಮುಚ್ಚಿ

ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ

ಡಿಡಿಪಿಐ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : ddpi[dot]rmgm[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273708