ಮುಚ್ಚಿ

ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಾಗಡಿ


ಪದನಾಮ : ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27745431