ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‍ಸಿಂಹ

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : kmdcrmngr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271029