ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಡಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : sadf[dot]ramnagar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275258