ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ.ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ರೆಡ್ಡಿ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

Ramanagara SP

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ,ಪೊಲೀಸ್ ಭವನ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ,ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : sprmn[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273700
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27273456