ಮುಚ್ಚಿ

ರಂಜು ಮೌಳಿ

ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ

ಇಮೇಲ್ : adm[dot]rngr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271735