ಮುಚ್ಚಿ

ಸವಿತಾ

ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : dr[dot]ramanagar[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271043