ಮುಚ್ಚಿ

ವಿನಯ್ (ಉಸ್ತುವಾರಿ)

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : adtormg[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271004