ಮುಚ್ಚಿ

ವರ್ಷ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : tasildarkanakapura[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27522442