ಮುಚ್ಚಿ

ಚಂದ್ರಯ್ಯ

ಡಿಯುಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_dudc_ramanagara[at]yahoo[dot]in
ಪದನಾಮ : ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27276074