ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ (ಉಸ್ತುವಾರಿ)

ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ,ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : kanakapura_tmc[at]yahoo[dot]co[dot]in
ಪದನಾಮ : ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27522428