ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಗೇಂದ್ರ

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : eermnspl[at]kpwd[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದೂರವಾಣಿ : 9742756838