ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಗರಾಜು

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : ramnagara[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273006