ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಇಮೇಲ್ : tasilmagadi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27745651