ಮುಚ್ಚಿ

ಸುರೇಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಜಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಇಮೇಲ್ : tasilmagadi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 9964208852