ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹೇಶ್

ಪುರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಇಮೇಲ್ : itstaff1_ulb_magadi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪುರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27745221