ಮುಚ್ಚಿ

ಮಂಜುನಾಥ್,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧ,ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ – 562159.

ಇಮೇಲ್ : acofficeramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271229