ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ರಾಜು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ


ಪದನಾಮ : ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27745382