ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ನಂದಿನಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕನಕಪುರ


ಪದನಾಮ : ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27588963