ಮುಚ್ಚಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ


ಪದನಾಮ : ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275
ದೂರವಾಣಿ : 9731022228