ಮುಚ್ಚಿ

ಮೂರ್ತಿ

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : aeepwdkkp[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27522357