ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಗೊರವಿನಪುರ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : kkp[dot]ghs[dot]guru[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9731692970