ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ - 562117


ದೂರವಾಣಿ : 080-23108108
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kanakapuracity.mrc.gov.in/kn

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.ಕರ್ನಾಟಕ - 562160.


ದೂರವಾಣಿ : 080-23108108
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.channapatnacity.mrc.gov.in/en/Contact%20Us

ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.ಕರ್ನಾಟಕ - 562109.


ದೂರವಾಣಿ : 08027256326
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.bidaditown.mrc.gov.in/kn

ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ - 562120

ಇಮೇಲ್ : tmc_2007magadi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 080-27746748
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.magaditown.mrc.gov.in/kn