ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಗೌಸಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು

ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159

ಇಮೇಲ್ : principal_gce[at]hotmail[dot]com
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.ghousiaedu.org/

ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್

ಬೆಲೆಕೆರೆ, ಮುದುಗರೆ ಗೇಟ್, ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಿ.ಕೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 562160

ಇಮೇಲ್ : brundavaneducation[at]gmail[dot]com
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sampoornainstitutions.org/

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ

ದೋಡ್ಮಾನ್ನಿನ ಗುಡ್ಡೆ, ಜಾನಪದಲೋಕ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159

ಇಮೇಲ್ : principal[at]gecramanagara[dot]ac[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://dte.karnataka.gov.in/Institutes/gecramanagar/