ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪೋಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ/ಯೋಜನಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಪೋಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

10/01/2020 10/02/2020 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ- ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ.

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

13/11/2019 25/11/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂತಿಮ ಚಾಲಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 26/06/2019 31/07/2019 ನೋಟ (1 MB)
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿವರ 28/12/2018 28/02/2019 ನೋಟ (513 KB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 24/12/2018 31/01/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಪ್ರವಾಸಿ ಟಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 07/01/2019 21/01/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರಾಕರಣ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ನೋಟ (18 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 04/12/2018 31/12/2018 ನೋಟ (18 KB)