ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮರದ ಆಟಿಕೆಗಳು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆಟಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 15/06/2019

        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣವು ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ  ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೆರುಗೆಣ್ಣೆ ಮರದ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು “ಗೊಂಬೆಗಳ ಊರು” ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ “ಆಟಿಕೆ-ಪಟ್ಟಣ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಚನ್ನಪಟ್ಟಣವು ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ನಡುವೆ ಇದೆ. ನೈಟ್ ಔಟ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ. ಸಹಾರಾ ಹೋಟೆಲ್, […]

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ