ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ)

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ)
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ(ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ) eermnspl[at]kpwd[dot]gov[dot]in 080-27273787 080-27273789 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ, (ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ)
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ( ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ) eermnspl[at]kpwd[dot]gov[dot]in 080-27273787 080-27273789 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ,( ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ)
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು eermnspl[at]kpwd[dot]gov[dot]in 9742756838 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ರಾಮನಗರ aeeramanagara[at]gmail[dot]com 9731313602 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ, ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ aeechannapatna[at]gmail[dot]com 080-27251362 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಕನಕಪುರ aeepwdkkp[at]yahoo[dot]com 080-27522357 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ, ಕನಕಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಮಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ,ಮಾಗಡಿ aeepremgd[at]gmail[dot]com 080-27745325 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ, ಮಾಗಡಿ