ಮುಚ್ಚಿ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಮನಗರ rmgtahasildar[at]gmail[dot]com 9448670042 080-27271228 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ tahsilcpatna[at]gmail[dot]com 080-27251765 080-27251765 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕನಕಪುರ tasildarkanakapura[at]gmail[dot]com 080-27522442 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಗಡಿ tasilmagadi[at]gmail[dot]com 080-27745651 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ