ಮುಚ್ಚಿ

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕರಕುಶಲ ಅಧಿಕಾರಿ kbramngr[at]gmail[dot]com 9945742531 ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭಾಗ