ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸವಿತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ dr[dot]ramanagar[at]karnataka[dot]gov[dot]in 080-27271043 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜು ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಾಮನಗರ 080-27276270 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸುಜಾತಾ ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ , ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 080-27255412 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ , ಮಾಗಡಿ 080-27746014 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ, ಮಾಗಡಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸುಮಾ ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ , ಕನಕಪುರ 080-27525015 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ, ಕನಕಪುರ