ಮುಚ್ಚಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ|| ನಿರಂಜನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ramanagaram[at]gmail[dot]com 080-27276058 ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಚೇರಿ ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ.ಶಶಿಧರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ರಾಮನಗರ 080-27272248 ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ.ನಂದಿನಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಕನಕಪುರ 080-27588963 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕನಕಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ.ರಾಜು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 080-27745382 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ||ರಾಕೇಶ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಮಾಗಡಿ 9845595353 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಮಾಗಡಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ayushramanagara[at]gmail[dot]com 080-27272709 ಆಯುಷ್ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್