ಮುಚ್ಚಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಚೇರಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಚೇರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ s[dot]padma[at]incometax[dot]gov[dot]in 080-27273010 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ