ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಮನಗರ

ಮೋತಿನಗರ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಗರ -562159

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಗೌಸಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು

ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159

ಇಮೇಲ್ : principal_gce[at]hotmail[dot]com
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.ghousiaedu.org/

ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್

ಬೆಲೆಕೆರೆ, ಮುದುಗರೆ ಗೇಟ್, ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಿ.ಕೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 562160

ಇಮೇಲ್ : brundavaneducation[at]gmail[dot]com
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sampoornainstitutions.org/

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ

ದೋಡ್ಮಾನ್ನಿನ ಗುಡ್ಡೆ, ಜಾನಪದಲೋಕ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159

ಇಮೇಲ್ : principal[at]gecramanagara[dot]ac[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://dte.karnataka.gov.in/Institutes/gecramanagar/

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ - 562117

ದೂರವಾಣಿ : 080-23108108
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kanakapuracity.mrc.gov.in/kn

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.ಕರ್ನಾಟಕ - 562160.

ದೂರವಾಣಿ : 080-23108108
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.channapatnacity.mrc.gov.in/en/Contact%20Us

ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.ಕರ್ನಾಟಕ - 562109.

ದೂರವಾಣಿ : 08027256326
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.bidaditown.mrc.gov.in/kn

ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ - 562120

ಇಮೇಲ್ : tmc_2007magadi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 080-27746748
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.magaditown.mrc.gov.in/kn

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಅಲಾಹಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : ALLA0212943, ರಾಮನಗರ

ದೂರವಾಣಿ : 27273588
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.allahabadbank.in/

ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : ANDB0002110, ಕನಕಪುರ

ದೂರವಾಣಿ : 27522755
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.andhrabank.in/english/home.aspx

ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : ANDB0001458, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

ದೂರವಾಣಿ : 27563427
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.andhrabank.in/english/home.aspx

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : UTIB0002044, ರಾಮನಗರ

ದೂರವಾಣಿ : 27275051
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.axisbank.com/

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : UTIB0000826, ಬಿಡದಿ

ದೂರವಾಣಿ : 27282346
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.axisbank.com/

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರಿಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : IOBA0003602, ರಾಮನಗರ

ದೂರವಾಣಿ : 27271219
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.iob.in/

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿ ನಿಗಮ

ಅಗ್ರಹಾರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://bescom.org/ramanagara-district/

ಶಾಲೆಗಳು

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಹೊಸಕಾಳ್ಬ್ಯಾಲು, ಕನಕಪುರ

ದೂರವಾಣಿ : 9611150399

ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ. ಕನಕಪುರ

ದೂರವಾಣಿ : 9741535225

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ, ಕನಕಪುರ

ದೂರವಾಣಿ : 9741535225

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ. ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ದೂರವಾಣಿ : 9945887813

ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್

ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್

ಇಮೇಲ್ : chikkaveeraiahtn[at]gmail[dot]com

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಗಟ್ಟಿಪುರ

ಇಮೇಲ್ : Nagaraju[dot]t[dot]l1969[at]gmail[dot]com