ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಇಲಾಖೆಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪೊಲೀಸ್ 100
2 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ 108
3 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ 101
4
 
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ರೂಂ.
080-27271100, 080-27273456
5 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
6 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ 1090
7 ವನಿತಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1091