ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ 2018

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
182 ಮಾಗಡಿ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್
183 ರಾಮನಗರ
184 ಕನಕಪುರ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
185 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ