ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ 2018

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
183 ರಾಮನಗರ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ