ಮುಚ್ಚಿ

ವಸತಿ

ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು


ಶಿಲಾಂಧರಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಶಿಲಾಂಧರಾ

#647, ಕಸಾಬಾ ಹೊಬ್ಲಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.
098867 87039

ಈಗಲ್ಟನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಈಗಲ್ಟನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ರೆಸಾರ್ಟ್

ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ
098456 91121
ಗುಹಂತಾರ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗುಹಂತಾರ ರೆಸಾರ್ಟ್

ಸಿ. ನಂ 177 & 177/18, ಆಫ್ ಕನಕಪುರ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ನೊವಾಕಲ್ ಪಾಲ್ಯ, ಕಗಾಲಿಪುರ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ.
097409 98982.

ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ರೆಸಾರ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಪುರ, ಮಾಯಾಗಾನಾ ಹಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್, ರಾಮನಗರ
097409 83701
ಹೋಟೆಲ್


ತಾಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ತಾಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್

ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275, ರಾಮನಗರ -562159
098447 87860

ಕಾಮತ್ ಲೋಕರೂಚಿಕಾಮತ್ ಲೋಕರೂಚಿ

ಜನಪದ ಲೋಕ, ಅರ್ಚಕರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159
090085 55933

ವೈಶಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ವೈಶಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್

SH17, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ – 562159
090085 55933