ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2024

 

ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ(25-04-2024)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಭಾಗ-ಎ
ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Part-A
ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ Part-A
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆ Part-A
ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ Part-A
ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ Part-A
ಎಚ್ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ Part-A
ಮಹಮದ್ ಮುಸಾದಿಕ್ ಪಾಶಾ Part-A
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾಸ್ಟೇಜರ್ Part-A
ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಎನ್ Part-A
ವಾಸಿಸ್ಟ್ ಜೆ Part-A
ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ Part-A
ಹೇಮಾವತಿ ಕೆ Part-A
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ Part-A
ಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ Part-A
ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಎನ್ Part-A

 

ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ(13-04-2024)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಭಾಗ-ಎ
ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Part-A
ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ Part-A
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆ Part-A
ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ Part-A
ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ Part-A
ಎಚ್ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ Part-A
ಮಹಮದ್ ಮುಸಾದಿಕ್ ಪಾಶಾ Part-A
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾಸ್ಟೇಜರ್ Part-A
ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಎನ್ Part-A
ವಾಸಿಸ್ಟ್ ಜೆ Part-A
ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ Part-A
ಹೇಮಾವತಿ ಕೆ Part-A
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ Part-A
ಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ Part-A
ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಎನ್ Part-A

 

 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
DRCNM

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರು: ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್: ಡೌನ್ಲೋಡ್

DK

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಹೆಸರು: ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅಫಿಡವಿಟ್ಡೌನ್ಲೋಡ್      

ABHIS

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

KUMARಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಕುಮಾರ್ ಎಲ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್  

NKRI

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಹೆಸರುಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

HVCHA

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ವಿದುತಲೈ ಚಿರುತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಿ

ಹೆಸರುಎಚ್ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

Mahamadhಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ

ಹೆಸರುಮಹಮದ್ ಮುಸಾದಿಕ್ ಪಾಶಾ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್

MOHAM-ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಬಲೀಕರಣ

ಹೆಸರುಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾಸ್ಟೇಜರ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

MANJUNATHA C N

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಬಹುಜನ ಭಾರತ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಹೆಸರುಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಎನ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ 1 : ಡೌನ್ಲೋಡ್

                                                            ಅಫಿಡವಿಟ್ 2 :   ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

VASIS

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಹೆಸರುವಾಸಿಸ್ಟ್ ಜೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

SURES-

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಕರುನಾಡು ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಸುರೇಶ್ ಎಸ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

Hemavathiಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್)

ಹೆಸರುಹೇಮಾವತಿ ಕೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

NARA

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

JTPR

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ 1: ಡೌನ್ಲೋಡ್  

                                                            ಅಫಿಡವಿಟ್ 2 : ಡೌನ್ಲೋಡ್

SURES

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಸುರೇಶ್ ಎಂ ಎನ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಟ್ಟಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿವರಗಳು

DK

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಹೆಸರು: ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ 

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ 

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅಫಿಡವಿಟ್ :  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 1   

 

DK

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಹೆಸರು: ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅಫಿಡವಿಟ್ಡೌನ್ಲೋಡ್      

Srinivas murthyಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಕೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್  

Hemavathiಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್)

ಹೆಸರುಹೇಮಾವತಿ ಕೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

Chinnappaಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ವೈ ಚಿಕ್ಕಹಗಡೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

 ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

Devarajuಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುದೇವರಾಜು ಎಂ ಸಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

                                               ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

                                                             ಅಫಿಡವಿಟ್  ಡೌನ್ಲೋಡ್

Mahamadhಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ

ಹೆಸರುಮಹಮದ್ ಮುಸಾದಿಕ್ ಪಾಶಾ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್

MOHAM-ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಬಲೀಕರಣ

ಹೆಸರುಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾಸ್ಟೇಜರ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

ABHIS

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

KUMARಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಕುಮಾರ್ ಎಲ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್  

JTPR

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

RAJAN

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ

ಹೆಸರುರಾಜಣ್ಣ ಎಚ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

JTPR

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ 1: ಡೌನ್ಲೋಡ್  

                                                            ಅಫಿಡವಿಟ್ 2 : ಡೌನ್ಲೋಡ್

SURES-

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಕರುನಾಡು ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಸುರೇಶ್ ಎಸ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

RAJAN

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ

ಹೆಸರುರಾಜಣ್ಣ ಎಚ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ

NVASA

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ನವಭಾರತ ಸೇನೆ

ಹೆಸರು: ಎನ್ ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಜಗತಾಪ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

RAJEN-

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುರಾಜೇಂದ್ರ ಟಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

KUMA 1st april

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಕುಮಾರ್ ಎಲ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

MANMO

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಮನಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಎನ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

MANJUNATHA C N

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಬಹುಜನ ಭಾರತ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಹೆಸರುಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಎನ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

Mahamadh

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ

ಹೆಸರುಮಹಮದ್ ಮುಸಾದಿಕ್ ಪಾಶಾ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

MANJUNATH C

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಮಂಜುನಾಥ ಸಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

Chinnappaಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು: ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ವೈ ಚಿಕ್ಕಹಗಡೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

VASIS

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಹೆಸರುವಾಸಿಸ್ಟ್ ಜೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

MANJUNATH N

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

MANJUNATH K

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಮಂಜುನಾಥ ಕೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

DRCNM

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರು: ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

DK

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಹೆಸರು: ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

DK

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಹೆಸರು: ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ

DRCNM

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರು: ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

DRCNM

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರು: ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

DRCNM

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರು: ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್: ಡೌನ್ಲೋಡ್

HVCHA

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ವಿದುತಲೈ ಚಿರುತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಿ

ಹೆಸರುಎಚ್ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

Hemavathi

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್)

ಹೆಸರುಹೇಮಾವತಿ ಕೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ

NKRI

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಹೆಸರುಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

DMMAD

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಚಳುವಳಿ ಪಕ್ಷ

ಹೆಸರುಡಿ ಎಂ ಮಾದೇಗೌಡ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

Devarajuಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುದೇವರಾಜು ಎಂ ಸಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

MAHES

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಮಹೇಶ್ ಎಸ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

BANDI

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಬಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ವೈ ಆರ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

NARA

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

SHIVA

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಶಿವಣ್ಣ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್  : ಡೌನ್ಲೋಡ್

NVASA

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ನವಭಾರತ ಸೇನೆ

ಹೆಸರುಎನ್ ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಜಗತಾಪ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

LVVEN

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಎಲ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

PRADE

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ್ ಟಿ ವಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್

SURES

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು : ಪಕ್ಷೇತರ

ಹೆಸರುಸುರೇಶ್ ಎಂ ಎನ್

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್ : ಡೌನ್ಲೋಡ್