ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಡಾ.ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್

ಡಾ.ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮನಗರ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ರೆಡ್ಡಿ

ಶ್ರೀ .ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್‌,.
ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ

 

ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯ್‌ ಬೋಡ್ಕೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್.,
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು & SVEEP ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮನಗರ

 

ಫೈನಲ್ ವೋಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ 16.01.2019
ಎಸಿ ಹೆಸರು ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಿ.ಎಸ್ ಒಟ್ಟು
ಮಾಗಡಿ 27 273 300
ರಾಮನಗರ 86 190 276
ಕನಕಪುರ 50 247 297
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 59 207 266
ಒಟ್ಟು 22 917 1139

183-ರಾಮನಗರ976102583103729252063371011

ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಣತಿ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಇತರೆ ಒಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ
182-ಮಾಗಡಿ 976 112341 110244 23 222608 982
184-ಕನಕಪುರ 976 109928 110707 11 220646 1007
185-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 976 106281 110528 9 216818 1040
ಒಟ್ಟು 976 431133 435208 68 866409 1010

 

ಎಸಿ ವೈಸ್ ವೋಟರ್ಸ್
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಇತರೆ ಒಟ್ಟು
182-ಮಾಗಡಿ 112341 110244 23 222608
183-ರಾಮನಗರ 102583 103729 25 206337
184-ಕನಕಪುರ 109928 110707 11 220646
185-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 106281 110528 9 216818
ಒಟ್ಟು 431133 435208 68 866409

 

 

ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಭಾಗ-ಎ ಭಾಗ-ಬಿ ಭಾಗ-ಸಿ
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ Part-A Part-B Part-C
ಡಿ ಎಂ ಮಾದೇಗೌಡ Part-A Part-B Part-C
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಮ್ Part-A Part-B Part-C
ರಘು ಜಾನಗೆರೆ Part-A Part-B Part-C
ರಮಾ ಟಿ ಸಿ Part-A Part-B Part-C
ಸುರೇಶ Part-A Part-B Part-C
ವೆಂಕಟೇಶಸ್ವಾಮಿ Part-A Part-B Part-C
ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ Part-A Part-B Part-C
ಎಚ್ ಟಿ ಚಿಕ್ಕರಾಜು Part-A Part-B Part-C
ಎಂ ಸಿ ದೇವರಾಜು Part-A Part-B Part-C
ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ Part-A Part-B Part-C
ಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ Part-A Part-B Part-C

 

 

ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ(16-04-2019)
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಭಾಗ-ಎ ಭಾಗ-ಬಿ ಭಾಗ-ಸಿ
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ Part-A Part-B Part-C
ಡಿ ಎಂ ಮಾದೇಗೌಡ Part-A Part-B Part-C
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಮ್ Part-A Part-B Part-C
ರಘು ಜಾನಗೆರೆ      
ರಮಾ ಟಿ ಸಿ Part-A Part-B Part-C
ಡಿ. ಕೆ. ಸುರೇಶ   Part-B Part-C
ವೆಂಕಟೇಶಸ್ವಾಮಿ Part-A Part-B Part-C
ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್   Part-B Part-C
ಎಚ್ ಟಿ ಚಿಕ್ಕರಾಜು Part-A Part-B Part-C
ಎಂ ಸಿ ದೇವರಾಜು Part-A Part-B Part-C
ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ Part-A Part-B Part-C
ಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ Part-A Part-B Part-C