ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತದಾನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅನ್ವಯಿಕ ರೋಲ್ ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8 ಎ) 11/07/2018 ನೋಟ (104 KB)
ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅರ್ಜಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8) 11/07/2018 ನೋಟ (99 KB)
ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಫಾರ್ಮ್ -7) 11/07/2018 ನೋಟ (74 KB)
ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ (ಫಾರ್ಮ್ -6) 19/05/2018 ನೋಟ (1 MB)