ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

 

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು 1
ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು 4
ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರ ಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಸರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಸಭೆ http://www.channapatnacity.mrc.gov.in/en/
1 ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭೆ http://www.kanakapuracity.mrc.gov.in/en/
1 ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ http://www.ramanagaracity.mrc.gov.in/en/
ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್
Sl.No ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಸರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆ http://www.bidaditown.mrc.gov.in/
2 ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ http://www.magaditown.mrc.gov.in/