ಮುಚ್ಚಿ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಸಾರಿಗೆ

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ:

ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 90 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 110 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ.

 

ರೈಲು ಮೂಲಕ:

ರಾಮನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.

ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ) – 44 Km (1ಗ)
ರಾಮನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ) – 94 ಕಿಮೀ (2 ಗ)
 

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ:

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ (NH275) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ) – 50 ಕಿ.ಮೀ (1.5 ಗ)
ರಾಮನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ) – 98 ಕಿಮೀ (2.5 ಗ)