ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ರಾಮನಗರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
1 ಅಕ್ಕೂರು ಜಯಶಂಕರ್ 9686590039
2 ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ (ಕ) ಎಲ್.ಹೆಚ್. ವರದರಾಜು 7760820751
3 ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಬ) ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮಹೇಶ್ 9972529224
4 ಬಿಳಗುಂಬ ರಾಜೇಗೌಡ.ಎಂ 9980792299
5 ಭೈರಮಂಗಲ ರಘು ಕೆ.ಆರ್. 9901291771
6 ದೊಡ್ಡಗಂಗನವಾಡಿ ಸಿ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ 9632393803
7 ಗೋಪಹಳ್ಳಿ ಆರ್.ಎಂ.ಕಲಾವತಿ 9902181567
8 ಹರೀಸಂದ್ರ ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶ 9480938693
9 ಹುಲಿಕೆರೆ ಗುನ್ನೂರು ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 9480856829
10 ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿ. 9964662557
11 ಜಾಲಮಂಗಲ ಜವರೇಗೌಡ 9945557553
12 ಕೈಲಾಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಬಾಯಿ 9620995368
13 ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 9972834235
14 ಕೂಟಗಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಆರ್. 9900497915
15 ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಉಮೇಶ.ಸಿ. 9844962355
16 ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯ 9731249607
17 ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ 9844030594
18 ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ 9632393803
19 ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಸೀನಪ್ಪ.ಬಿ. 9343557298
20 ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ರಂಗೇಗೌಡ 9980044490

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಬಿ ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್. 9008608670
2 ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ 9008289276
3 ಬೇವೂರು ಹಷ್೵ ಗೌಡ ಬಿ.ಆರ್. 9964542704
4 ಭೂ ಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 7760939476
5 ಚಕ್ಕೆರೆ ಯತೀಶ 9844688648
6 ದಶವಾರ ಶೋಭ ಬಿ.ಆರ್. 9741169188
7 ಹೆಚ್.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗರಾಜು.ಬಿ.ಜಿ. 9632865666
8 ಹಾರೋಕುಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 9663734401
9 ಹೊಂಗನೂರು ಅಮಿತ್.ಡಿ. 8660224755
10 ಇಗ್ಗಲೂರು ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ 9886365435
11 ಜೆ.ಬ್ಯಾಡಹಳ್ಳಿ ಶೋಭ.ಎಂ. 9632795959
12 ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 9663734401
13 ಕೂಡ್ಲೂರು ಸಿಎ.ಪದ್ಮ 8722431718
14 ಎಂ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಆರ್. 9980457910
15 ಮೈಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಆರ್. 9980457910
16 ಮಾಕಳಿ ಮಂಜುಳ.ಡಿ. 9880791522
17 ಮಾಲೂರು ಹೆಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂತಿ೵ 9902640646
18 ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 8971340262
19 ಮತ್ತೀಕೆರೆ ಮಧುರೇಶ್ವರಿ.ಎಸ್. 9900632554
20 ಮೂಡಗೆರೆ ರವಿಕಾಂತ್.ಸಿ.ಎಂ. 9902849905
21 ನಾಗವಾರ ಶಿಭಾ ನಿಖತ್ 9663310386
22 ನೀಲಸಂದ್ರ ಯತೀಶ್ 9844688648
23 ರಾಂಪುರ ಬೆ್ಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ 9972217798
24 ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ಜಗದೀಶ.ಎನ್.ಕೆ. 9164554225
25 ಸೋಗಾಲ ರವಿಕಾಂತ್.ಸಿ.ಎಂ. 9902849905
26 ಸುಳ್ಳೇರಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 9900762156
27 ತಗಚಗೆರೆ ಉಮೇಶ್.ಎ.ಎಂ. 9845671832
28 ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಯ.ಜೆ. 8861998861
29 ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 9611499303
30 ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ.ಆರ್. 9901443321
31 ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿ ಧನಂಜಯ.ಹೆಚ್.ಸಿ. 9108866100
32 ಅಕ್ಕೂರು ಶ್ರೀದೇವಿ.ಬಿ.ಸಿ. 9071148793

ಕನಕಪುರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಅಚ್ಚಲು ರಘು.ಎನ್.ಎಸ್. 9844142286
2 ಅರಕೆರೆ ಪುಟ್ಟರಾಮಯ್ಯ 9901675075
3 ಅರೇಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ 9845463568
4 ಬನವಾಸಿ ವಿ.ಶಿವರುದ್ರ 9620238579
5 ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ರಘು.ಕೆ.ಸಿ. 9886275528
6 ಬೂದಿಗುಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ 9980671401
7 ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಮೂಗಲೇಗೌಡ.ಹೆಚ್.ಬಿ. 9481924335
8 ಚೀಲೂರು ಮುನಿಯಪ್ಪ.ಎನ್. 9741324307
9 ಚಿಕ್ಕಮುದುವಾಡಿ ಶಿವರಾಜು 9741596394
10 ಚೂಡಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ರಮೇಶ್ 9845383279
11 ದೊಡ್ಡಾಲ ಹಳ್ಳಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ 9845652067
12 ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 9880450698
13 ದೊಡ್ಡಮುದುವಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್.ಎಂಎ 9844080646
14 ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ.ಜೆ. 9916353130
15 ಹಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಮಾರೇಗೌಡ 9481426977
16 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪ ರೇನಿ 9731010263
17 ಹೇರಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀದ್ ಹುಸೇನ್ ಹೊಳೇಕರ್ 9964284288
18 ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೂಪ.ಎಸ್. 9964344956
19 ಹೊಸದುಗ೵ ಬಸವಯ್ಯ 9901944346
20 ಹೂಕುಂದ ಕಾದರ್ ಖಾನ್ 9986890890
21 ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್.ಹೆಚ್.ಕೆ. 9900172345
22 ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಮ್ಯ ಕೆ.ಸಿ. 9986690609
23 ಕಬ್ಬಾಳ್ ಡಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೆರಾಜು 9535076940
24 ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಮುನಿರಾಜು 9844227505
25 ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ ಫಕೀರಪ್ಪ.ಎನ್.ಜಿ 9886683360
26 ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ರಾಜು 9845301642
27 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ೵ 9844338693
28 ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ.ಸಿ. 9902445155
29 ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು.ಬಿ. 9632091893
30 ಕೊಟ್ಟಗಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ 9035175719
31 ಮರಳುಬೇಕುಪ್ಪೆ ಚಲುವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಆರ್. 9739363817
32 ಮುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ.ಡಿ. 9686308832
33 ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಸವೇ೵ಶ್ವರಚಾಯ೵ 9739292017
34 ನಾರಾಯಣಪುರ ಪರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಆರ್. 9740022367
35 ಸಾತನೂರು ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ 9448573824
36 ಶಿವನಹಳಳ್ಳಿ ಮುನಿರಾಜು 9844227505
37 ಸೋಮದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇಗೌಡ.ಕೆ. 9480875268
38 ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಪಿ. 9916380630
39 ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ರಾಮಯ್ಯ 9449501928
40 ತೋಕಸಂದ್ರ ಜೆ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶಿವನೇಗೌಡ /td>

9632596201
41 ತುಂಗಣಿ ಮಹೇಶ್ವರ 7829325266
42 ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಮುನಿಮಾರೇಗೌಡ 9886271433
43 ಯಲಚವಾಡಿ ಸಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ 9844553285

ಮಾಗಡಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಅದರಂಗಿ ಶ್ರೀಧರ ಮೂತಿ೵.ಕೆ.ಸಿ. 9880997190
2 ಆಗಲಕೋಟೆ ನಾಗರಾಜು.ಕೆ. 9901894164
3 ಅಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಯ್ಯ 9972284218
4 ಬಾಚೇನಹಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂತಿ೵.ಕೆ. 8150977535
5 ಬಾಣವಾಡಿ ಉಷಾ ಮಾಲಂಗಿಮಣಿ 8105892158
6 ಬಿಳಗುಂಬ ಕೆ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 9972547426
7 ಬಿಸ್ಕೂರು ನರಸಿಂಹಮೂತಿ೵.ಎಸ್.ಆರ್. 9663132516
8 ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ.ಆರ್. 9900390928
9 ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಇ. 9686979113
10 ಚಿಕ್ಕಮುದಿಗೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.ಜಿ. 9141752030
11 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್.ಎಂ. 9964673731
12 ಹಂಚಿಕುಪ್ಪೆ ನಟರಾಜು 9902828050
13 ಹುಲೀಕಲ್ಲು ಎನ್.ಎಂ.ಕುಮಾರ್ 9845841629
14 ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 9740177574
15 ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಬಿ.ಜಿ. ಸವಿತಾ 9845294900
16 ಕಲ್ಯಾ ಗೋಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ. 9945874539
17 ಕಣ್ಣೂರು ಕೆ.ಎಲ್. ಪ್ರಭುಮಹಲಿಂಗಯ್ಯ 9741897458
18 ಕುದೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್.ಕೆ.

9448761584
19 ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತರಾಜು.ಕೆ. 9448805764
20 ಮಾಡಬಾಳ್ ಟಿ.ಬಿ.ರಮೇಶ್ 9740397723
21 ಮಾಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ 9900535596
22 ಮತ್ತೀಕೆರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್.ಆರ್. 9535952541
23 ಮೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಮೂತಿ೵.ಎಸ್.ಆರ್. 9663132516
24 ಎಸ್.ಜಿ. ನಂದಕುಮಾರ್ 9986553641
25 ನೇತನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ವಿ. 9740372273
26 ಸಂಕಿಘಟ್ಟ ಸೈಯದ್ ಸಮೀರ್ 8105511512
27 ಸಾತನೂರು ಶಶಿಕಲಾ

9242194953
28 ಸೀಗೇಕುಪ್ಪೆ ಸೋಮಶೇಖರ್.ಎಂ.ಆರ್. 9591539851
29 ಸೋಲೂರು ನಾಗರಾಜು.ಜಿ. 9743943219
30 ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ ಬಸವರಾಜು 9972887830
31 ತಗ್ಗೀಕುಪ್ಪೆ ಅಶ್ವಿನಿ.ಬಿ. 7204019699
32 ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯ 9480875303