ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ ೧೯

ಆರೋಗ್ಯ

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆಪ್ Android ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆಪ್ iOS ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು

      ಕೋವಿಡ್-19‌ ಮಾಹಿತಿ

ಆದೇಶಗಳು / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆದೇಶ 04-05-2020 ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ 03-05-2020 ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಿಸುವ ಆದೇಶ 03-05-2020 ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ 17-03-2020 ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕೋವಿಡ್ ವರದಿ 05-05-2021 ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ