ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಗವೇಣಿ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಮೇಲ್ : ddworam[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಂಗವಿಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273024