ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಗೇಶ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಇಮೇಲ್ : tahsilcpatna[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27251765
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27251765