ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ಇಮೇಲ್ : dm[dot]ramanagar[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271012