ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿವಲಿಂಗ ಗೌಡ

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : ramanagara[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273008