ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಿದ್ಧಯ್ಯ

ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : ddbr[dot]pue[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275195